چشم بی سیم IF800

IF800 – IF800/P – آشکارسا

بیشتر

ریموت کنترل TR800

TR800 – ریموت کنترل جیبی &ndash

بیشتر

سنسور CU800

CU800 – اتصال مغناطیسی (برای سی

بیشتر

سنسور SS800

SS800 یک دیوایس کوچک شامل 2 قابلیت جد

بیشتر

چشم بی سیم IF400

IF400 - IF400/P – آشکارساز حجمی

بیشتر

ریموت کنترل TR400

TR400 – ریموت کنترل جیبی (برای

بیشتر

سنسور CM800

CM800 – اتصال مغناطیسی کوچک ( ب

بیشتر

سنسور CM400

CM400 – اتصال مغناطیسی کوچک ( ب

بیشتر

انتقال دهنده رادیویی CS400

CS400 یک انتقال دهنده جامع برای نظارت

بیشتر

سنسور CU400

CU400 – اتصال مغناطیسی (برای سی

بیشتر

آژیر بی سیم SRL400

آژير فلاشر بي سيم تحت نظارت دو طرفه ب

بیشتر

سنسور SS400

SS400 - آشکارساز لرزه ای رادیویی (برا

بیشتر