آشکارساز GS1

مطابق با EN 50131 GS1 يک سنسور شکست شيشه ميکروفني ميباشد . این سنسور مجهز به فیلترهایی است که اجازه میدهد انواع مختلف از شکست شیشه را تعیین کند . رنج آشکارسازي آن حدود 8 متر است و ميتوان آن را در هر موقعيتي بدون به خطر انداختن کارايي آن نصب نمود . رنگ های موجود : سفید ، قهوه ای تیره