چشمی Smile 19

مطابق با EN 50131-2-2 / GRADE 2 اين يک آشکارساز با سيم ديجيتال PIR ميباشد . اين دتکتورها با يک سيستم تجزيه و تحليل ديجيتال ، دو تغيير بسيار مهم (سرعت و شدت) که ممکن است در طي يک حرکت رخ دهد را محاسبه مي کند که با مقايسه همزمان اين دو دريافتي ، دتکتور قادر به تمايز بين حرکات تکراري و نفوذ جهت کاهش درصد آلارم کاذب ميباشد . Smile 19/P مدل پت (وزني) اين چشمي براي آشکارسازي وزني بالاتر از 15 کيلوگرم ميباشد . رنگ موجود : سفید