نرم افزار DBexplorer ورژن 1.71

نرم افزار DBexplorer ورژن 1.71 جهت برنامه ریزی سری X ورژن 1.71 و سری K ورژن 3.71 برنامه ريزي پنل توسط نرم افزار DBexplorer امکانپذير ميباشد . 2 مد براي برنامه ريزي وجود دارد : محلي و از راه دور به وسيله سيستم کلود . برنامه ريزي لوکال (محلي) : در این حالت احتیاج به موارد زیر جهت برقراری ارتباط مستقیم رایانه با کنترل پنل میباشد : - آداپتور رابط COM/USB - درايور براي COM/USB - کابل تبديل USB به mini USB استاندارد - نرم افزار DBexplorer در این حالت رایانه مستقیماً از طریق کابل و مبدل USB به کنترل پنل متصل شده و تنظیمات مربوطه صورت می گیرد . برنامه ريزي از راه دور توسط سرويس کلود : - پنل بايستي به وسيله برد آي پي و يا ماژول GPRS به کلود متصل گردد . در این حالت ارتباط بین رایانه و کنترل پنل از راه دور و به وسیله اینترنت (از طریق کلود) صورت می گیرد.