K8 Plus

سري K کنترل پنلهاي امنيتي براي حفاظت ساختمانها هستند ؛ تاييد شده توسط EN 50131, Grade 2, Class 2 . کنترل پنل مجهز به 4 يا 8 زون ، قابل گسترش به 16 تا 64 زون ميباشد . فراهم کردن زونهاي بيشتر بدون استفاده از ماژول افزايش دهنده زون و فقط از طريق انشعاب زون با استفاده از مقاومت امکانپذير ميباشد . پنلهاي سري K قادر هستند که يک يا چند وضعيت از آلارم ، سرقت ، تمپر(حفاظت در برابر باز شدن درب ادوات) و عيوب را از طريق حاملهاي مختلف اعلام کند .

• تلفن کننده ثابت بر روي برد ( تماس صوتي ، آي دي تماس ، SIA FSK و غيره ... )

• ساپورت ماژول GSM/GPRS/3G ( تماس صوتي ، پيامک ، آي دي تماس ، SIA FSK ، پروتکل DC09 IP براي آي دي تماس و SIA )

• ساپورت ماژول IP ( پروتکل DC09 IP براي آي دي تماس و SIA )

• قابليت گسترش زونها با استفاده از انشعاب از طريق مقاومت و بدون استفاده از ماژول افزايش زون 

• کليه پنلهاي سري K را ميتوان به وسيله اپ AMC MANAGER از طريق ماژولهاي آي پي و GPRS کنترل کرد .

• برنامه ريزي پنلها از طريق کي پد و هم از طريق نرم افزار PC قابل انجام است .

• برنامه ريزي به وسيله نرم افزار را ميتوان از راه دور به وسيله ماژولهاي آي پي و يا GPRS انجام داد .

 

دانلود   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دیتاشیت کنترل پنلهای سری K